OPLEIDING GPW

Opleiding GPW voor jeugdwerkers die een andere hbo-opleiding hebben. Een aantal jeugdwerkers heeft een agogische opleiding gevolgd, zoals bijvoorbeeld pabo, […]