STAPPENPLAN

Overwegen jullie om een professionele jeugdwerker aan te stellen? Dan kan dit stappenplan je helpen om tot een heldere en realistische profielschets te komen en de nodige voorwaarden te doordenken.
De praktijk leert dat het verstandig is om de items van dit stappenplan tijdig te doordenken. Op die manier schep je een werksituatie waarin de jeugdwerker zijn werk goed kan uitvoeren. Wel zo belangrijk voor een plezierige samenwerking en een effectieve inzet van budget.

Tip: doorloop dit stappenplan met een afvaardiging van de kerkenraad, met de jeugdraad, taakgroep jeugd of met een apart daarvoor ingestelde werkgroep met mandaat van de kerkenraad. Idealiter maken een aantal sleutelfiguren deel uit van deze werkgroep: jeugdambtsdrager(s), voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de kerkenraad.

Tip: de verschillende jeugdwerkorganisaties kunnen je bij dit proces uitstekend begeleiden. Vraag een jeugdwerkadviseur langszij. Zij hebben niet alleen de nodige kennis van zaken, functioneren als kartrekker en kunnen hun ‘vreemde ogen laten dwingen’, maar zij kijken vooral ook met een outsidersblik naar jullie situatie.