KERNTAKEN EN TAAKVELDEN

Een plaatselijke gemeente die een jeugdwerker wil aanstellen, moet weten welke taken die jeugdwerker gaat doen en wat die jeugdwerker daarvoor moet kunnen.

Jeugdwerkers oefenen vier kerntaken uit:

 • relaties aangaan met jongeren en vrijwilligers (rechtstreekse uitvoering);
 • vrijwilligers werven, trainen en toerusten;
 • visie en beleid ontwikkelen en implementeren;
 • taakgroepen opzetten, aansturen en begeleiden.

Zij oefenen deze kerntaken uit op vier taakvelden:

 • catechese & onderwijs
 • pastoraat
 • diaconaat
 • missionair

Deze taken zijn weergegeven in een matrix. De matrix kan helpen om duidelijk te krijgen wat de jeugdwerker moet gaan doen. Bij elk combinatie van kerntaken en taakvelden horen bepaalde competenties. Onderstaand schema geeft dat weer.

 catechese/educatie
Onderwijs geven aan jongeren
pastoraal werk
Jongeren pastoraal begeleiden
diaconaat
Omzien naar jongeren in nood of:
jongeren leren om te zien naar mensen in nood
missionair werk/evangelisatie
Christelijk geloof communiceren met niet-christelijke jongeren
Zelf uitvoeren
Relaties aangaan met jongeren en/of vrijwilligers op het gebied van…
Hermeneutisch
Educatief
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Hermeneutisch
Pastoraal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Hermeneutisch
Diaconaal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Hermeneutisch
Missionair
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Organiseren
Leiding geven aan taakgroepen op het gebied van….
Hermeneutisch
Educatief
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Hermeneutisch
Pastoraal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Hermeneutisch
Diaconaal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Hermeneutisch
Missionair
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Vrijwilligers aansturen
Werven, toerusten, trainen en coachen van vrijwilligers op het gebied van…
Hermeneutisch
Educatief
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Hermeneutisch
Pastoraal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Educatief
Hermeneutisch
Diaconaal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Educatief
Hermeneutisch
Missionair
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Educatief
Visie en beleid
Ontwikkelen en implementeren van visie en beleid op het gebied van…
Hermeneutisch
Educatief
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Ondernemend
Innovatief
Hermeneutisch
Pastoraal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Ondernemend
Innovatief
Hermeneutisch
Diaconaal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Ondernemend
Innovatief
Hermeneutisch
Missionair
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Ondernemend
Innovatief

Gebruik

Dit overzicht van taken en competenties is bedoeld voor gebruik bij sollicitatieprocedures (opstellen van een profiel en taakomschrijving en voeren van sollicitatiegesprekken) en bij functioneringsgesprekken.
De jeugdwerkorganisaties bieden deskundige ondersteuning in dit proces, neem daarvoor contact op met de jeugdwerkorganisatie van het eigen kerkgenootschap

Leeswijzer

De volgende begrippen komen in meerdere competenties terug, om misverstanden te voorkomen een korte toelichting:

 • Traditie: wat in de loop der eeuwen ontwikkeld is (dit kan ook recent zijn).
 • Communiceren: op alle mogelijke manieren d.w.z. in monoloog, dialoog, verbaal, visueel, digitaal, etc.
 • Geloofsontwikkeling: de manier waarop het geloof verandert, dit kan groei zijn, maar ook van zekerheid naar twijfel.