Pedagogische competentie

Het vermogen om kinderen en jongeren vanuit hun interesses en ambities te vormen en te motiveren tot zelfstandige deelnemers binnen de kerk en samenleving.

De jeugdwerker:

  • Legt vanuit een professionele houding contact met kinderen en kinderen en jongeren (individueel en in groepen, binnen en buiten de gemeente) en begeleidt hen bij hun zoektocht naar hun (religieuze) identiteit.
  • Vormt een goed beeld van het sociale klimaat in een groep en speelt hier methodisch op in.
  • Werkt vanuit een opvoedkundige visie.
  • Handelt vanuit een visie op jeugdwerk.
  • Signaleert belemmeringen in de sociaal-emotionele ontwikkeling bij de individuele kinderen en jongeren en weet daar zelf effectief mee  om te gaan, of hulp in te schakelen.
  • Is in staat om projecten, activiteiten of materiaal te ontwikkelen passend bij kenmerken van de doelgroep.
  • Biedt houvast en structuur aan de doelgroep in het pedagogisch proces door het goed omgaan met bevestiging en grenzen.

Terug naar overzicht competenties