Ondernemende competentie

Het vermogen om vanuit een bestaande situatie kansen te signaleren en op een verantwoordelijke, strategische manier risico’s durven aan gaan om deze doelgericht te benutten. 

De jeugdwerker:

  • Heeft visie en concretiseert deze doelgericht.
  • Heeft een proactieve houding en benadert actief (nieuwe) doelgroepen.
  • Bouwt actief aan een netwerk en investeert in contacten met de doelgroep en (vrijwillige) medewerkers.
  • Betrekt anderen bij zijn ideeën.
  • Heeft visie en inhoudelijke kennis van organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen en andere relevante (omgeving)factoren en vertaalt dit naar concreet beleid.
  • Zorgt dat verbeteringen of ideeën voor nieuwe producten of activiteiten uitgevoerd worden.

Terug naar overzicht competenties