Diaconale competentie

Het vermogen om andere mensen gastvrij te ontvangen en benaderen, hun mogelijke probleemsituaties te herkennen en daarin naar vermogen bij te staan.

De jeugdwerker:

  • Bouwt relaties op met de doelgroep op een vertrouwenwekkende en ontwapenende manier.
  • Herkent  probleemsituaties van (groepen) jonge mensen in de buurt en wereldwijd en stelt een actieplan op.
  • Analyseert het verband tussen materiële,  psychische en geestelijke nood en verwijst waar nodig.
  • Geeft met zijn eigen levensstijl een goed voorbeeld in het omgaan met materiële zaken.

De diaconale competentie hangt nauw samen met de missionaire competentie.

Terug naar overzicht competenties

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Buffer this pageEmail this to someone