BEGELEIDING EN TRAINING

De verschillende jeugdwerkorganisaties van de kerken kunnen jullie gemeente op professionele en inspirerende wijze van dienst zijn bij het aanstellen en begeleiden van een professionele jeugdwerker. Of het nu gaat om het opstellen van een juiste taakstelling, advies en begeleiding bij de werving en selectie of om het coachen en begeleiden van de jeugdwerker die je al in dienst hebt. Lees hieronder meer over het aanbod van Praktijkcentrum, NGJ, JOP en HGJB.


Kerkpunt

Kerkpunt wil leiders inspireren jongeren te verbinden aan Christus. Jeugdbeleidsmakers en jeugdwerkers zijn daar een belangrijke schakel in. Daarbij hebben wij de know-how in huis om hierbij van betekenis te kunnen zijn. Graag doen we een voorstel voor begeleiding voor jeugdbeleidsmakers en voor betaalde jeugdwerkers 

 • Eén van die manieren waarop Kerkpunt jeugdleiders wil inspireren is door het aanbieden van trainingen. Juist door een avond jezelf te verdiepen in belangrijke vaardigheden voor jeugdwerk of toegerust te worden in je rol als leider wordt je opnieuw geïnspireerd.
 • Kerkpunt heeft een werkmap jongerenbeleid die ondersteuning geeft bij het maken van beleid en of visievorming op de doelstellingen van het jongerenwerk. Het is belangrijk dat er wordt nagedacht over de plek van jongeren in de gemeente; tijdens de eredienst, bij de geloofsopvoeding thuis en als onderdeel van het hele gemeenteleven. Om je hiermee te helpen, heeft het Kerkpunt een werkmap ontwikkeld die kerken wil helpen om met jongeren aan de slag te gaan. De werkmap geeft ondersteuning.
 • Advies bij het aanstellen bij een jeugdwerker. Er komt veel bij kijken om een jeugdwerker aan te stellen. Om dit proces goed te laten verlopen, kan het verstandig zijn om daar professionele ondersteuning en begeleiding bij in te schakelen.

JOP

Jop

 • JOP Jeugdwerker: De JOP Jeugdwerker is een professional die een gemeente ondersteunt in het jeugdwerk. Hij of zij wordt betaald door die gemeente, maar is in dienst bij JOP.
 • JOP Jeugdwerkadviseur: Er komt veel bij kijken om een jeugdwerker aan te stellen. Om dit proces goed te laten verlopen, kan het verstandig zijn om daar professionele ondersteuning en begeleiding bij in te schakelen.
 • JOP Beleidswijzer Jeugdwerk: De aanstelling van een jeugdwerker heeft consequenties voor de hele organisatie van het jeugdwerk. Voor het maken van Jeugdbeleid heeft JOP overzichtelijk en eenvoudig materiaal ontwikkeld. De Beleidswijzer Jeugdwerk leidt je in 13 stappen door het proces van jeugdbeleid maken.

HGJB

 • De HGJB ziet dat jeugdleiders enorm van betekenis zijn voor de opgroeiende jeugd in je kerk. Zij maken het verschil. Daarom kun je het best investeren in de jongeren, door te investeren in je jeugdleiders. De HGJB staat jullie kerk graag bij met o.a.:
 • Een professionele HGJB Jeugdwerker, die jeugdleiders inspireert, traint, begeleidt en coacht. Op maat en dichtbij. Waar nodig zet hij nieuwe vormen op en trekt de kar.
 • Begeleiding en advies door een HGJB Jeugdwerkadviseur bij het ingewikkelde proces van het aanstellen van een jeugdwerker. Of met een analyse van het jeugdwerk, het inbedden van jeugdpastoraat of het ontwikkelen van een groeiplan.
 • Coaching en begeleiding van professionele jeugdwerkers.
 • Diverse trainingen en cursussen voor jeugdleiders.