Agogische competentie

Het vermogen om proactief, doelgericht en systematisch (samen) te werken aan verandering vanuit het gedachtegoed van de kerk die hij vertegenwoordigt.

  • Maakt duidelijke analyses van bestaande situaties en gaat van daaruit oplossingsgericht te werk.
  • Voert bestaand beleid uit en levert kader aan voor nieuw beleid.
  • Staat open voor reflectie, weerstand en feedback van de ander en weet dat een plek te geven in het veranderingsproces.
  • Speelt in op groepsdynamische processen.
  • Motiveert en stuurt vrijwilligers en/of professionals adequaat aan in het veranderingstraject.
  • Houdt voorgang in de gaten van eigen rol, product en proces en stuurt bij waar nodig.

Terug naar overzicht competenties

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Buffer this pageEmail this to someone