PROFESSIONELE JEUGDWERKERS IN DE KERK

Een professioneel jeugdwerker brengt het jeugdwerk van je gemeente op een hoger plan. Hij traint, coacht en inspireert jeugdleiders, ontwikkelt beleid en zet zo nodig nieuwe dingen op. Een professional met hart voor jongeren, kennis van zaken en een relevant netwerk. Zij zijn vaak van grote waarde, maar het aanstellen van een jeugdwerker is een ingewikkeld proces. Deze site helpt je verder.

Een paar van de vragen die op je af komen:

  • Wat moet de jeugdwerker precies gaan doen?
  • Wat voor soort jeugdwerker zoeken we?
  • Wat wordt er van de gemeente verwacht als werkgever?
  • Welke competenties kan ik gebruiken voor de deskundigheidsbevordering van onze jeugdwerker?

Een jeugdwerker aanstellen
Bepaal 
welke taken de jeugdwerker moet gaan doen en wat die jeugdwerker daarvoor moet kunnen aan de hand van de matrix van kerntaken en taakvelden. Verdiep je in de diverse competenties van jeugdwerkers en de verschillende profielen om tot een profielschets te komen. Laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden.
Je kunt ook het stappenplan volgen om tot een heldere en realistische profielschets te komen en de nodige voorwaarden te doordenken. Of schakel begeleiding van een jeugdwerkadviseur in van jullie eigen jeugdwerkorganisatie. Op deze manier weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet.

De jeugdwerker begeleiden
Wil de investering in het jeugdwerk met een jeugdwerker goed uit de verf komen, dan moet je als kerk de juiste voorwaarden scheppen. Een jeugdwerker heeft duidelijkheid nodig over zijn positie. Wie stuurt hem aan, met wie werkt hij samen, wie stuurt hij aan, op welke niveaus praat hij wel en niet mee, enzovoorts. Daarnaast moeten de verwachtingen en opdrachten helder geformuleerd zijn. Maar denk ook aan het voeren van functioneringsgesprekken, de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en een goede werkplek. Kijk bij
goed werkgeverschap voor meer items en info.

Hulp inschakelen
Kerkpunt, JOP en HGJB kunnen jullie gemeente op professionele en inspirerende wijze van dienst zijn bij het aanstellen en begeleiden van een professionele jeugdwerker. Of het nu gaat om het opstellen van een juiste taakstelling, advies en begeleiding bij de werving en selectie of om het coachen en begeleiden van de jeugdwerker die je al in dienst hebt. Lees hier meer over het aanbod van deze organisaties of bezoek hun website.
De CHE en de Wittenberg bieden opleidingen tot jeugdwerker aan, of scholen jeugdwerkers met een andere opleiding bij.

Door wie dit is gemaakt?
Deze site is een initiatief van de Community of Practice Jeugdwerk waarin mensen uit het werkveld en uit opleidingen voor jeugdwerkers samenwerken. De werkgroep die hiervoor in het leven is geroepen, bestaat uit: