COMPETENTIES

Er zijn 13 competenties die elk beschreven worden met een aantal zichtbare gedragskenmerken. Per taak wordt aangegeven welke competenties nodig […]