Stap 6 – Bespreking en goedkeuring in kerkenraad

Leg het geheel nu eerst ter bespreking en goedkeuring voor aan de kerkenraad. Het kan helpen als dat gebeurt in de concrete vorm van de profielschets. Zie voor het opstellen daarvan stap 7.

Ga verder naar Stap 7 – Werving en selectie

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Buffer this pageEmail this to someone