Stap 5 – Voorwaarden scheppen

Om ervoor te zorgen dat de jeugdwerker goed kan functioneren, zal de gemeente een aantal zaken goed moeten regelen. In deze stap doordenken jullie de volgende items:

De identiteit van de gemeente
Geef een typering van de gemeente. Een jeugdwerker moet zoveel mogelijk passen bij de identiteit van de gemeente. Het helpt hem en jullie enorm als jullie een typering van de gemeente opstellen (70-90 woorden).

De positie van de jeugdwerker
Met wie moet hij vooral samenwerken? Door wie wordt hij aangestuurd? Aan wie legt hij verantwoording af?
Een uitvoerend jeugdwerker kan over het algemeen goed onder een jeugdraad functioneren. Een strategisch jeugdwerker zal vooral met de jeugdraad samenwerken en haar adviseren. In dat geval is het verstandig om de jeugdwerker direct onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad te laten functioneren. Soms wordt gekozen voor een apart daarvoor ingestelde begeleidingscommissie.

De arbeidsvoorwaarden
Zorg als werkgever voor duidelijke en redelijke arbeidsvoorwaarden. Salarisschaal, verzekering, ziekteregeling, vergoedingen, werkplek, etc.

Externe begeleiding, intervisie en deskundigheidsbevordering
Jeugdwerkers hebben een eenzaam beroep. Voor hun ontwikkeling en functioneren kan het goed zijn om externe begeleiding en/of intervisie te regelen. Houd er sowieso rekening mee dat de jeugdwerker tijd krijgt voor deskundigheidsbevordering. Vraag jullie jeugdwerkorganisatie naar de mogelijkheden.

Veilig Jeugdwerk
Het Meldpunt misbruik heeft samen de CGJO en JOP het stappenplan Veilig Jeugdwerk ontwikkeld. Download hier de Brochure-Veilig-Jeugdwerk. Je kunt ook op de website van het CGJO de brochure inclusief alle bijlagen bestellen.

Kijk verder ook bij Goed werkgeverschap.

Ga verder naar Stap 6 – Bespreking en goedkeuring in kerkenraad