Stap 4 – Tussenstand opmaken

Als het goed gegaan is, hebben jullie nu een taakpakket met bijpassend urenplaatje en een (grove) profielschets opgesteld van de jeugdwerker die jullie nodig denken te hebben.
Het is nu tijd om kritisch naar dit verhaal te kijken en te laten kijken. Zijn dit werkelijk de taken waarvoor we een jeugdwerker nodig hebben? Of missen we nog iets? Of zijn we te enthousiast geweest? Is het urenplaatje reëel? Hebben we het juiste profiel voor ogen?

  1. Zijn jullie zelf – als werkgroep – akkoord met het plaatje?
  2. Laat anderen uit de gemeente meekijken: enkele jeugdleiders, een paar jongeren en enkele betrokken ouderen.
  3. Schakel een jeugdwerkadviseur van jullie jeugdwerkorganisatie in om mee te kijken.

Ga verder naar Stap 5 – Voorwaarden scheppen