Stap 3 – Profiel schetsen

Bepaal aan de hand van de matrix

  • welke competenties de jeugdwerker nodig heeft voor de taken die hij moet gaan doen. Lees hier meer over competenties van een jeugdwerker;
  • wat voor soort jeugdwerker (profiel) jullie zoeken: een uitvoerend jeugdwerker, een organisator en toeruster of een strategisch jeugdwerker. Lees hier meer over de verschillende profielen.

 catechese/educatie
Onderwijs geven aan jongeren
pastoraal werk
Jongeren pastoraal begeleiden
diaconaat
Omzien naar jongeren in nood of:
jongeren leren om te zien naar mensen in nood
missionair werk/evangelisatie
Christelijk geloof communiceren met niet-christelijke jongeren
Zelf uitvoeren
Relaties aangaan met jongeren en/of vrijwilligers op het gebied van…
Hermeneutisch
Educatief
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Hermeneutisch
Pastoraal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Hermeneutisch
Diaconaal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Hermeneutisch
Missionair
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Organiseren
Leiding geven aan taakgroepen op het gebied van….
Hermeneutisch
Educatief
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Hermeneutisch
Pastoraal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Hermeneutisch
Diaconaal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Hermeneutisch
Missionair
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Vrijwilligers aansturen
Werven, toerusten, trainen en coachen van vrijwilligers op het gebied van…
Hermeneutisch
Educatief
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Hermeneutisch
Pastoraal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Educatief
Hermeneutisch
Diaconaal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Educatief
Hermeneutisch
Missionair
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Educatief
Visie en beleid
Ontwikkelen en implementeren van visie en beleid op het gebied van…
Hermeneutisch
Educatief
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Ondernemend
Innovatief
Hermeneutisch
Pastoraal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Ondernemend
Innovatief
Hermeneutisch
Diaconaal
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Ondernemend
Innovatief
Hermeneutisch
Missionair
Pedagogisch
Persoonlijk
Leiderschap
Agogisch
Organisatorisch
Ondernemend
Innovatief

Ga verder naar Stap 4 – Tussenstand opmaken