Stap 2 – Uren inschatting maken

Bepaal per taak hoeveel uur de jeugdwerker er per week mee bezig zal (moeten) zijn. Gebruik daarvoor de volgende rekensleutels:

  • Om het bestaande werk van één taakveld te kunnen voortzetten op dezelfde voet, heeft een jeugdwerker minimaal 4 uur per week nodig.
  • Om het werk van één taakveld te kunnen uitbouwen, heeft een jeugdwerker minimaal 8 uur per week nodig.
  • Voor 1 uur uitvoering (bijv. catechisatie geven) heeft een jeugdwerker ca. 1,5 uur voorbereiding nodig.
  • Voor het voorgaan in (jeugd)diensten heeft een jeugdwerker ca. 12 uur per dienst nodig.
  • Een jeugdwerker heeft ook tijd nodig om zich te verdiepen en te ontwikkelen. Tel 8% van de totaaltijd erbij op voor deskundigheidsbevordering.*

Tel het totaal aantal uur op en bespreek of dat financieel (ook) haalbaar is. 

Beslis ook of de jeugdwerker voor kortere tijd veel uren per week beschikbaar moet zijn, of juist voor langere tijd minder uren per week.

* HGJB en JOP bieden de mogelijkheid om een jeugdwerker in te huren. In dat geval hoef je geen extra tijd voor deskundigheidsbevordering te rekenen.

Ga verder naar Stap 3 – Profiel schetsen