Stap 1 – Taken beschrijven

Stel elkaar de vraag: wat moet de jeugdwerker gaan doen?
Denk in concrete klussen en taken en stel een lijst op. Maak hierbij gebruik van deze matrix van kerntaken en taakvelden, een overzicht van de taken van jeugdwerkers. Jeugdwerkers voeren vier kerntaken (verticaal) uit op vier verschillende taakvelden (horizontaal). Bepaal op welke taakvelden jullie de jeugdwerker nodig hebben, en vervolgens welke kerntaken hij daarin uit moet voeren.

 catechese/educatie
Onderwijs geven aan jongeren
pastoraal werk
Jongeren pastoraal begeleiden
diaconaat
Omzien naar jongeren in nood of:
jongeren leren om te zien naar mensen in nood
missionair werk/evangelisatie
Christelijk geloof communiceren met niet-christelijke jongeren
Zelf uitvoeren
Relaties aangaan met jongeren en/of vrijwilligers op het gebied van…
Organiseren
Leiding geven aan taakgroepen op het gebied van….
Vrijwilligers aansturen
Werven, toerusten, trainen en coachen van vrijwilligers op het gebied van…
Visie en beleid
Ontwikkelen en implementeren van visie en beleid op het gebied van…

Tip: wees alert op de valkuil dat jullie een schaap met vijf poten zoeken. Probeer jullie lijst daarom te beperken tot maximaal 10 van de 16 velden van de matrix.

Ga verder naar Stap 2 – Uren inschatting maken