Persoonlijke en spirituele competentie

De jeugdwerker reflecteert vanuit zijn eigen spiritualiteit (geloofsbeleving) op zijn eigen persoon en gedrag en blijft zich persoonlijk en professioneel ontwikkelen.

De volgende persoonlijke kwaliteiten worden zichtbaar in de manier waarop de jeugdwerker werkt:

 • Gevoelig voor het religieuze
 • Belangstelling voor theologie en dit integreren in het eigen handelen
 • Integer en authentiek
 • Enthousiast en overtuigend
 • Communicatief
 • Werkt samen
 • Verantwoordelijk
 • Reflectief
 • Werkt ethisch verantwoord
 • Kent zichzelf, werkt vanuit zijn kracht (gaven, talenten, kwaliteiten), houdt bewust rekening met zijn grenzen/beperkingen en zoekt daarvanuit samenwerking met anderen.
 • Reflecteert op zijn eigen competenties, identiteit en spiritualiteit en de integratie hiervan.
 • Reflecteert op de religieuze traditie en gebruiken van zijn werkplek, waardeert deze en werkt hiermee.
 • Blijft zich persoonlijk en professioneel ontwikkelen.

Terug naar overzicht competenties