Pastorale competentie

Het vermogen bij kinderen en jongeren en hun verzorgers in hun context aan te sluiten en hen ondersteuning te geven bij levensvragen  en geloofsontwikkeling om zo perspectief te bieden.

De jeugdwerker

  • Handelt integer en situatiegevoelig met de jeugd en waar nodig met hun ouders in hun context;
  • Hanteert verschillende communicatie technieken en kan adequate pastorale diagnoses stellen;
  • Heeft inzicht in gedrag, psychologische en geestelijke processen van de jeugd en herkent levensvragen en geloofsontwikkeling;
  • Refereert aan de (eigen) religieuze traditie en de Bijbel;
  • Initieert of begeleidt de pastorale zorg en verwijst waar nodig passend naar derden, hanteert zo de (eigen) grenzen van zijn bevoegdheden.

Terug naar overzicht competenties