Organisatorische competentie

Het vermogen om activiteiten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, volgens vooraf bepaalde uitgangspunten.

  • Zet de juiste middelen in om het gestelde doel van een activiteit te bereiken.
  • Coördineert het geheel en stuurt anderen aan in het uitvoeren van deeltaken.
  • Levert een bijdrage aan de beheersmatige aspecten van de organisatie, met aandacht en zorg voor personeel, financiën en voorzieningen.
  • Draagt constructief bij aan het behalen van gemeenschappelijke doelen in groepen en samenwerkingsverbanden.
  • Geeft uitdrukking aan de identiteit van de instelling, of organisatie onder wiens verantwoordelijkheid hij werkzaam is.
  • Werkt en rapporteert volgens het kwaliteitsborgingssysteem.

Terug naar overzicht competenties