Missionaire competentie

Het vermogen om de eigen religieuze traditie met anderen te communiceren en uit te dragen en daarbij op een open en uitnodigende wijze aanwezig te zijn in de (muliticulturele) samenleving.

De jeugdwerker:

  • Is betrokken op en aanwezig in de samenleving en heeft brede en actuele kennis van maatschappelijke en (multi)culturele ontwikkelingen in plaatselijke en wereldwijde context
  • Legt en onderhoudt contacten met mensen van buiten de eigen kerk of gemeenschap.
  • Reflecteert vanuit de religieuze traditie op de ontwikkelingen in cultuur en samenleving
  • Vertolkt op respectvolle wijze de eigen religieuze traditie in het gesprek met anderen.
  • Getuigt van Gods liefde voor hemzelf en handelt uit bewogenheid voor anderen
  • Levert een bijdrage aan een interreligieuze dialoog en organiseert passende activiteiten.

Terug naar overzicht competenties