Liturgische competentie

Het vermogen om religieuze bijeenkomsten,  vieringen en rituelen van verschillende aard en doelstelling voor de doelgroep kinderen en jongeren en/of kinderen gestalte te geven en daarin (mede) voor te gaan.

De jeugdwerker:

  • Geeft de liturgie op een passende wijze vorm, aansluitend bij de gegeven context;
  • Overlegt en werkt samen met andere participanten;
  • Put op verantwoorde wijze uit de liturgische traditie;
  • Maakt en houdt in voorkomende gevallen een overdenking;
  • Formuleert passende gebeden en/of teksten;
  • Handelt ritueel gepast en expressief en gaat op een authentieke wijze voor;

Verricht liturgische handelingen in het bewustzijn van hun betekenis.

Terug naar overzicht competenties