Leiderschap Competentie

De jeugdwerker heeft het vermogen zichzelf en anderen richting te geven rondom geloof en leven.
Is in staat leiding te geven aan individuen, groepen en organisaties en gebruikt daarbij zijn eigen persoon als belangrijkste tool.

  • Heeft visie op eigen leven en werk en kan inspireren, enthousiasmeren, motiveren en in beweging zetten.
  • Je hebtIs zich bewust van de voorbeeldfunctie die een leider heeft en handelt hiernaar.
  • Reflecteert op zijn eigen functioneren als leider, zijn taken en de organisatie, analyseert en  vertaalt naar beleid.
  • Delegeert effectief taken met daarbij behorende verantwoordelijkheden.
  • Ontwikkelt, implementeert en evalueert visie en beleid voor het jeugdwerk.
  • Stemt zijn handelen af op de grondslag, tradities en regels van de organisatie of gemeenschap.
  • Draagt verantwoordelijkheid voor en geeft op een integere manier leiding aan geestelijke processen bij individuen en groepen.

Terug naar overzicht competenties