Hermeneutische competentie

Het vermogen om een brug te slaan tussen enerzijds kinderen en kinderen en jongeren en hun leefwereld[1]en anderzijds de Bijbel en de christelijke traditie (m.n. Die van de gemeente/organisatie waar de jeugdwerker werkt).

De jeugdwerker:

  • Heeft inzicht in de rol van de bijbel, de traditie en het eigen geloof, verwoordt deze en verbindt ze met elkaar;
  • Weet wat er leeft in de jeugd en hun cultuur en welke ontwikkelingen in de samenleving hen beïnvloeden.
  • Analyseert deze en reflecteert daarop vanuit de bijbel en de (eigen) religieuze traditie;
  • Verbindt (1) en (2) aan elkaar om de boodschap (van Bijbel/traditie/eigen geloof) zó met kinderen en jongeren te communiceren dat deze relevant wordt voor hen;
  • Gaat het gesprek met kinderen en jongeren en volwassenen (ouders, jeugdleiders, predikanten) op respectvolle wijze aan.


[1] In de huidige maatschappelijke en culturele ontwikkelingen