GOED WERKGEVERSCHAP

WLOYWEen jeugdwerker in dienst vraagt het een en ander. Er zijn dan ook een aantal belangrijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Met de campagne We love our youth worker wil de Evangelische Alliantie (EA) kerken handvatten bieden voor goed werkgeverschap voor hun jeugdwerker.

De noodzaak hiervoor bleek uit een onderzoek in 2010 waaruit naar voren kwam dat weliswaar steeds meer kerken en gemeenten een jeugdwerker in dienst hebben, maar dat veel van hen maar kort in dienst blijven.

Zeven beloften

De basis van de campagne is een brochure die zeven beloften bevat van de kerk aan de jeugdwerker op het gebied van werkstructuur, professionaliteit, geestelijk leven, werkgeverschap, scholing en training, vrije tijd en waardering.

Het ontstaan van de campagne

Het idee voor de campagne We love our Youth Worker ontstond in 2007 onder jeugdwerkers in Engeland. De lancering in 2009 was direct een enorm succes. De droom van de initiatiefnemers is dat alle kerken wereldwijd, ook degene die hun jeugdwerkers al goed steunen, zich geholpen voelen door de campagne.

Functioneringsgesprekken

Voor goed werkgeverschap is het ook essentieel om ieder jaar met de jeugdwerker een gesprek te hebben. Dit functioneringsgesprek geeft de werkgever samen met de jeugdwerker de gelegenheid om tijdens een gelijkwaardige dialoog van gedachten te wisselen over het functioneren van beidden.
Tijdens dit gesprek kunnen vaardigheden, competenties, geestelijke motivatie van de jeugdwerker aan bod komen en kan gekeken worden waar verbetering mogelijk is.
Belangrijk is daarbij dat de jeugdwerker de vrijheid krijgt om zijn/ haar mening te geven over hoe bepaalde dingen lopen en waar tegen aan wordt gelopen.