Educatieve competentie

Het vermogen om een optimale leeromgeving te creëren en zo geloofsontwikkeling te faciliteren.

De jeugdwerker:

  • Formuleert voor de diversiteit van zijn doelgroep leer- en ontwikkelingsdoelen
  • Verdiept zich in de beginsituatie van zijn doelgroep en herkent de geloofsontwikkeling en kiest op basis daarvan leerinhoud en werkvormen.
  • Motiveert personen en groepen in hun geloofsontwikkeling, daagt hen uit en begeleidt hen waar nodig zodat zij in staat zijn hun eigen (geloofs)leerproces te sturen.
  • Maakt ruimte voor feedback tijdens het leerproces en is flexibel in het aanpassen van de leeractiviteiten op grond daarvan.
  • Speelt in op groepsdynamische processen.

Terug naar overzicht competenties