Diaconale competentie

Het vermogen om andere mensen gastvrij te ontvangen en benaderen, hun mogelijke probleemsituaties te herkennen en daarin naar vermogen bij te staan.

De jeugdwerker:

  • Bouwt relaties op met de doelgroep op een vertrouwenwekkende en ontwapenende manier.
  • Herkent  probleemsituaties van (groepen) jonge mensen in de buurt en wereldwijd en stelt een actieplan op.
  • Analyseert het verband tussen materiële,  psychische en geestelijke nood en verwijst waar nodig.
  • Geeft met zijn eigen levensstijl een goed voorbeeld in het omgaan met materiële zaken.

De diaconale competentie hangt nauw samen met de missionaire competentie.

Terug naar overzicht competenties