Agogische competentie

Het vermogen om proactief, doelgericht en systematisch (samen) te werken aan verandering vanuit het gedachtegoed van de kerk die hij vertegenwoordigt.

  • Maakt duidelijke analyses van bestaande situaties en gaat van daaruit oplossingsgericht te werk.
  • Voert bestaand beleid uit en levert kader aan voor nieuw beleid.
  • Staat open voor reflectie, weerstand en feedback van de ander en weet dat een plek te geven in het veranderingsproces.
  • Speelt in op groepsdynamische processen.
  • Motiveert en stuurt vrijwilligers en/of professionals adequaat aan in het veranderingstraject.
  • Houdt voorgang in de gaten van eigen rol, product en proces en stuurt bij waar nodig.

Terug naar overzicht competenties